Psykolog Asbjørn Pedersen

Den første samtale

Formålet med den første samtale er 1) at give dig mulighed for at beskrive de vanskeligheder som er baggrunden for din henvendelse og 2) at afklare hvorvidt psykologisk rådgivning/behandling kan afhjælpe/løse dine vanskeligheder.

I samtalen vil jeg bede dig om, at redegøre nærmere for de vanskeligheder som har fået dig til at søge psykolg og for hvilke overvejelser du har gjort dig om den hjælp du søger.

På baggrund af den første samtale vil jeg enten foreslå dig yderligere indledende/orienterende samtaler eller foreslå dig et rådgivnings-/samtaleforløb.