Psykolog Asbjørn Pedersen

Psykoanalyse

Når man søger psykoanalyse, har man som regel fornemmelsen af at have tilbagevendende/kroniske problemer eller konflikter, som generer én, og som man ikke forstår. I en psykoanalyse indgår psykoanalytiker og analysand en personlig aftale om et samarbejde med det formål at hjælpe analysanden til øget selvindsigt, herunder indblik i ubevidste forestillinger og fantasier.

Aftalen går ud på, at analysanden gennem nogle år kommer 4 gange om ugen til sessioner af 45 minutters varighed. Det ydre arrangement er, at analysanden ligger på en briks med analytikeren siddende bag hovedgærdet, og analysanden opfordres til uden begrænsninger at sige alt, hvad han/hun kommer til at tænke på.

Den umiddelbart kunstige situation, hvor analytikeren er uden for synsvidde, har bl.a. til formål at hjælpe analysanden med at "vende blikket indad" og skabe mulighed for at lukke op for det indre fantasiliv. I det analytiske rum tilstræbes optimal ro og tryghed.

Begge parter skal være indstillet på, at den psykoanalytiske proces er langvarig. Den specielle situation og den tætte kontakt gennem flere år bevirker, at der udvikler sig et ganske særligt og intenst kontaktforhold, der gør det muligt for analytikeren at vise analysanden, hvorledes ubevidste forhold til stadighed øver indflydelse. Analysanden har brug for tid til at fordøje den nye indsigt og gøre den til sin egen. Derved får analysanden mulighed for psykisk vækst og modning, der kan føre til øget autonomi: analysanden får større frihed til at føle, tænke, handle og træffe beslutninger i sit liv.