Psykolog Asbjørn Pedersen

Psykoterapi

I individuel psykoteraterapi arbejder man med personlige vanskeligheder, som man gennem kortere eller længere tid har følt sig generet og belastet af. Det kan eksempelvis være:

Formålet med psykoterapien er at øge indsigten i de oplevede vanskeligheder, at forstå hvorfor man føler, tænker og handler på en given måde - selvom man måske ved at ens reaktioner ikke er hensigtsmæssige, tværtimod. Herved bliver man bedre i stand til at agere i sit liv på en måde som er mere tilfredsstillende.

I individuel psykoterapi laver psykoterapeut og klient en aftale om at tale sammen en eller to gange ugentligt på et bestemt/fastsat tidpunkt i 50 minutter og over en længere periode, som kan strække sig fra nogle måneder til flere år.