Psykolog Asbjørn Pedersen

Undersøgelser

Psykosociale undersøgelser (forældreevneundersøgelser), Adoptionsundersøgelser og Forældremyndigheds-/samværsundersøgelser tilbydes til henholdsvis kommunale forvaltninger, statsforvaltninger og byretter/landsretten.