Psykolog Asbjørn Pedersen

Vilkår & betaling

De nærmere vilkår for rådgivnings- og behandlingsforløbet aftales individuelt, ligesom betalingen aftales individuelt.